Logo Desktop Logo Mobile
IPARD II

IPARD II: Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

IPARD II je instrument za pretpristupnu pomoć u okviru koga Evropska Unija pruža podršku poljoprivredi Srbije od 175 miliona EUR u periodu 2014-2020.

Sredstva su namenjena direktno korisnicima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima – pravnim i fizičkim licima. Nakon odobrenja projekta, korisnici samostalno finansiraju odobrenu investiciju, a nakon završetka investicije se ostvaruje pravo na povraćaj sredstava. Korisnici potrebna sredstva mogu obezbediti iz sopstvenih izvora ili iz kredita poslovnih banaka.

Podrška kroz Meru 3 se dodeljuje kako bi se kroz podršku investicijama u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta povećale ukupne performanse sektora i doprinelo dostizanju potrebnih EU standarda.

IPARD II program je veoma zahtevan i potrebno je pribaviti obimnu dokumentaciju i obaviti detaljne pripreme.

Pružamo vam usluge savetovanja kako biste ostvarili pravo na IPARD podsticaje i postigli sopstvene ciljeve.

Pružamo podršku u procesu pripreme zahteva za odobravanje projekta i zahteva za odobravanje isplate podsticaja.

Proces od objave javnog poziva do konačne isplate prikazan je na sledećoj šemi:

 

Grant Thornton pruža kvalitetne usluge, a naši iskusni ljudi su vam na raspolaganju da vam pomognu da razumete složena IPARD pravila, prevaziđete prepreke i ostvarite pravo na podsticaj.

Troškovi našeg angažovanja spadaju u prihvatljive troškove za koji se može ostvariti IPARD podsticaj.

Za detaljniji razgovor o IPARD mehanizmu ili za dodatnu pomoć u rešavanju bilo kakvih pitanja, molimo vas da nas kontaktirate.

Preuzmi brošuru

IPARD 103
Preuzmite PDF [ 540 KB ]