Logo Desktop Logo Mobile

IPARD Podrsicaji

IPARD II

IPARD II програм пружа изузетне погодности за директне кориснике у области примарне пољопривредне производње, прераде пољопривредних производа и руралног туризма.

Програм омогућава висок ниво повраћаја средстава уложених у инвестиције у физичку имовину како у области изградње тако и у области набавке машина, опреме, механизације, улагања у обновљиве изворе енергије областима управљања отпадом и отпадним водама и смањења загађености ваздуха. Трошак консултаната  и осталих  услуга признаје се до висине од 12% прихватљивих инвестиција и трошкова а проценат повраћаја је као за остале прихватљиве инвестиције и трошкове.

Актуелне  Мере су

МЕРА 1 – примарна пољопривредна производња где је висина подстицаја у секторима млека, меса i jaja од 5.000 евра до 1.000.000 евра, а у секторима воћа, грожђа, поврћа и осталих усева од 5.000 евра до 700.000 евра, општи проценат повраћаја је 60%, 65 % ако је подносилац захтева лице млађе од 40 година, 70% ако је место инвестиције планинско подручје са отежаним условима рада у пољопривреди и додатних 10 % за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама. више информација

МЕРА 3 – прерада пољопривредних производа где је висина подстицаја у сектору млека од  10.000 евра до  2.000.000 евра, у  секторима  меса, јаја, воћа, грожђа и поврћа од 10.000 евра  до  1.000.000 евра, општи проценат повраћаја 50%, за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама додатних 10 %, више информација

МЕРА 7 – развој руралног туризма, висина подстицаја од  5.000 евра  до  300.000 евра, општи проценат повраћаја је 65%,  више информација

IPARD II  је захтева детаљне припреме и обимну документацију

Grant Thornton на свом сајту Вам даје потпуне и тачне информације о свим актуелним  мерама, које се ажурирају код сваке промене ИПАРД правила и код објављивања јавних позива.

Пружамо услуге у процесу припреме захтева за одобравање пројеката по расписаним јавним позивима, изради пословних планова и припреми захтева за одобравање исплате подстицаја. Услови су садржани у нашој индикативној понуди, а међусобни односи се уређују уговором.

За квалитетну припрему посебно ако сте се одлучили за област изградње право време за почетак активности је управо сада.

 

НОВО   

У наредним данима расписаће се конкурс за рурални туризам што ће одмах бити доступна информација свим заинтересованим потенцијалним корисницима

ФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ

На основу објављених уредби Владе РС омогућено је повољно финансирање примарне пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа кроз

 

Grant Thornton Вам нуди услуге саветовања како доћи до потребних средстава

Контакт

Јелена Петковић

E jelena.petkovic@rs.gt.com  

T +381 63 862 19 30

Милош Бекчић

E milos.bekcic@rs.gt.com

T + 381 62 802 06 27