Logo Desktop Logo Mobile

IPARD II konsalting

IPARD II program je veoma zahtevan i potrebno je pribaviti obimnu dokumentaciju i obaviti detaljne pripreme.

Pružamo vam usluge savetovanja kako biste ostvarili pravo na IPARD podsticaje i postigli sopstvene ciljeve.

Pružamo podršku u procesu pripreme zahteva za odobravanje projekta i zahteva za odobravanje isplate podsticaja.

Grant Thornton pruža kvalitetne usluge, a naši iskusni ljudi su vam na raspolaganju da vam pomognu da razumete složena IPARD pravila, prevaziđete prepreke i ostvarite pravo na podsticaj.

Troškovi našeg angažovanja spadaju u prihvatljive troškove za koje se može ostvariti IPARD podsticaj.

Našim angažovanjem dolazite u priliku da ostvarite IPARD podsticaj.

Podržavamo naše klijente

Naš konsultantski tim vam pruža podršku kroz sve faze projekta: od analize ispunjenosti uslova za konkurisanje do isplate podsticaja.

Opšte aktivnosti

Nakon uspostavljanja kontakta izvršićemo osnovno upoznavanje sa vašim poslovanjem i na osnovu toga dati informativnu ponudu. Na uvodnom sastanku prezentujemo opšte uslove IPARD konkursa.

Na početku vršimo proveru ispunjenosti opštih i posebnih uslova za konkurisanje i obaveštavamo vas o rezultatima. Vaša planirana investicija će biti detaljno analizirana i dobićete informaciju da li ona ispunjava uslove za IPARD podsticaj u celini i po segmentima.

Priprema za realizaciju projekta obuhvata dogovor o strukturi investicije, uslovima i potrebnoj dokumentaciji, a rezultat ove početne faze je Plan za realizaciju.

Priprema potrebne dokumentacije

Tokom faze pripreme dokumentacije pružamo vam sledeću podršku:

 • Prikupljanje i analiza potrebne dokumentacije
 • Pomoć u prikupljanju ponuda od potencijalnih dobavljača (dostavljanje informacija, slanje zahteva, analiza ponuda, prevod i overa prevoda ponuda ino dobavljača)
 • Kompletiranje potrebne dokumentacije u skladu sa uslovima iz Javnog poziva
 • Analiza podataka za izradu poslovnog plana
 • Po potrebi angažovanje spoljnih saradnika odgovarajuće struke
 • Izrada poslovnog plana
 • Stručna podrška u pregovorima sa bankama oko obezbeđenja kreditne podrške
 • Izrada dokumentacije za banke
 • Predaja Zahteva za odobrenje investicije i prateće dokumentacije Upravi za agrarna plaćanja
 • Priprema dokumentacije za dopunu Zahteva (po potrebi).

Priprema dokumentacije za isplatu

Tokom faze pripreme dokumentacije za isplatu pružamo vam sledeću podršku:

 • Prikupljanje i analiza dokumentacije
 • Kompletiranje potrebne dokumentacije u skladu sa uslovima iz Javnog poziva

Kontaktirajte nas da saznate više o našim uslugama u vezi IPARD II programa.

IPARD II

ИПАРД подстицаји

Saznaj više