Logo Desktop Logo Mobile

Finansijske usluge

Sve veća regulativa je dovela do novih izazova u sektoru finansijskih usluga. U okviru ovog novog sveta, organizacije sa operativnom agilnošću i snažnom infrastrukturom za prihvatanje promena i inovacija mogu maksimizirati mogućnosti.

Zašto Grant Thornton?

Grant Thornton pruža znanje i podršku koja je potrebna sektoru finansijskih usluga kako bi se razvijalo u današnjem promenjivom okruženju.

Mi nudimo širok spektar integrisanih rešenja za pružaoce finansijskih usluga, a koja se mogu primeniti odmah i efikasno.

Ovlašćeni smo od strane Narodne banke Srbije za pružanje usluga revizije bankama.

Nudimo kompletan asortiman usluga finansijskim organizacijama:

Kontaktirajte nas da saznate više o našim uslugama finansijskim organizacijama.