Logo Desktop Logo Mobile

Kontrola PDV prijava i obračuna

Novine u PDV propisima su veoma česte i intenzivne i omogućavaju brojne prednosti poreskim obveznicima, ali isto tako donose nove izazove i rizike, koje je potrebno imati u vidu.

Poreski tim Grant Thorntona vam može pomoći da ispunite svoje PDV obaveze, bez obzira na izazove sa kojima se suočavate. Mi ćemo Vam pomoći da bolje razumete i uskladite se sa složenim PDV propisima.

Možemo izvršiti PDV pregled poslovanja Vaše kompanije, što podrazumeva:

  • pregled i kontrolu podnetih PDV prijava, PDV evidencija i obračuna
  • proveru usaglašenosti finansijskih i poreskih evidencija sa zahtevima poreske regulative
  • davanje preporuka i komentara na način vođenja PDV evidencije
  • identifikovanje PDV rizika i predlog za minimizaciju/eliminisanje istih
  • identifikovanje mogućnosti za PDV optimizaciju shodno važećoj poreskoj regulativi

Ako imate dodatna pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo vas da nas kontaktirate.

Dodatne informacije o indirektnim porezima koji se tiču vašeg međunarodnog poslovanja možete pronaći ovde.