Logo Desktop Logo Mobile

Usluge savetovanja kod kupovine i prodaje kompanija

Istražite svoje mogućnosti i rizike sa jasnim savetom tokom procesa kupovine ili prodaje kompanije.

Kupoprodaje su značajni događaji za sve kompanije, tako da su ulozi visoki i za kupca i za prodavca.

Taj proces zahteva iskustvo, odlučnost i pragmatizam kako bi se kupoprodaja uspešno okončala. To je ono što naš tim specijalista za transakcije pruža.

Ako ste vlasnik kompanije ili deo upravljačkog tima, mi možemo pomoći da se pripremite i izvršite kupoprodaju.

Naše usluge

Naš tim nudi rešenja u sledećim oblastima:

Due diligence

Pripremamo due diligence na strani kupca ili prodavca. Izrađujemo finansijske, operativne, poreske i druge due diligence izveštaje.

Prodaja kompanije

Mi ćemo postići najveću moguću vrednost za vašu kompaniju.

Kupovina kompanije

Mi pružamo usluge podrške tokom čitavog procesa kupovine i obavezujemo se da pružimo podršku u toku svih faza kupoprodaje.

Odvajanje i integracija

Mi pripremamo delove kompanija za prodaju tako što ih odvojimo od postojećih operacija ili integrišemo preuzete kompanije, eliminišemo duplirane funkcije kako bi uvećali vrednost.

Procene vrednosti

Nezavisno procenjujemo vrednost kompanija. Za dodatne informacije posetite stranicu o uslugama procene vrednosti.

Poreske posledice kupoprodaje

Pružamo savete o svim poreskim posledicama kupoprodaje i uspostavljanju efektivnih poreskih struktura.

Finansijsko izveštavanje

Mi ćemo izvršiti konsolidaciju kupljene kompanije u računovodstvu kompanije kupca.

Kontaktirajte nas da saznate više o našim uslugama savetovanja kod kupovine i prodaje kompanija.