Logo Desktop Logo Mobile

Revizija

Usluge revizije

Senior Manager

Dragana Đurić

Saznaj više

Revizija finansijskih izveštaja zahteva tehničko znanje i logičko zaključivanje.

Imamo više od 20 ljudi, od čega 9 ovlašćenih revizora, posvećenih pružanju najboljih revizorskih usluga.

Naš tim može pružiti sledeće inovativne usluge revizije:

  • revizija finansijskih izveštaja
  • izrada finansijskih izveštaja
  • pregled finansijskih izveštaja
  • konverzija izveštaja po MSFI
  • izveštavanje o kontrolama u organizacijama koje se bave pružanjem usluga finansijskog izveštavanja i računovodstva
  • revizija Corporate Social Responsibility izveštaja

Zašto Grant Thornton?

Mi smo velika organizacija koja ima globalni domet i možemo pružati revizorske usluge dinamičnim organizacijama širom sveta. Naši timovi pružaju usluge koja ima vrednost za klijenta uz puno poverenje svih zainteresovanih strana.

Na osnovu zajedničke globalne strategije, unutar mreže, koordinišemo, sarađujemo i komuniciramo što vodi ka doslednom pristupu i boljem kvalitetu.

Kultura kvaliteta

Naša revizija je zasnovana na dubokom promišljanju, direktnom razgovoru i zdravom razumu. Osim što potvrđujemo da su finansijski izveštaji istiniti i objektivni i da su izrađeni prema važećim profesionalnim standardima, mi vam pružamo zapažanja i uvid u stvarne rezultate poslovanja.

Imamo namenski program za monitoring kvaliteta koji je fokusiran na šest elemenata Međunarodnog standarda za kontrolu kvaliteta (ISQC 1). U okviru ovog programa, proveravamo kvalitet revizije i pružamo povratne informacije o dizajnu, implementaciji i funkcionisanju kontrole kvaliteta u reviziji.

Ovaj strog pristup omogućava da klijentima pružamo dosledne i kvalitetne usluge na duži rok.

Saznajte više o programu za monitoring kvaliteta revizije.

Jedinstveni globalni pristup reviziji

Koristimo istu metodologiju revizije na globalnom nivou, što znači da možemo pružiti dosledne, kvalitetne usluge bilo gde u svetu.

Naša Horizon metodologija predstavlja proces koji vodi partner, koji usmerava aktivnosti revizije na one oblasti koje predstavljaju najveći rizik u vašim finansijskim izveštajima.

Horizon takođe čine i procesi kontrole kvaliteta, uključujući politike i procedure za kontrolu kvaliteta revizije. Horizon metodologija je integrisana u Voyager koji predstavlja skup od šest softverskih alata za obavljanje revizije.

Mi neprestano proveravamo našu metodologiju i softverske aplikacije za reviziju i ažuriramo ih na godišnjem nivou.

Saznajte više o softverskim alatima za reviziju.

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja

Jedna od osnovnih veština koje posedujemo je poznavanje međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI). Grant Thornton je oformio tim koji se brine o visokokvalitetnoj i doslednoj primeni MSFI standarda u celoj organizaciji.

MSFI tim promoviše doslednost na sledeći način:

  • nudi redovne programe obuke
  • pruža uslugu pomoći – MSFI helpdesk
  • objavljuje obimna tehnička uputstva, tumačenja, biltene i druge alate i resurse

Pored toga, Grant Thornton aktivno doprinosi razvoju MSFI. To podrazumeva dostavljanje komentara na predloge novih i dopunjenih standarda, kao i učešće na okruglim stolovima i drugim događajima. Grant Thornton je član Odbora za tumačenje MSFI-a, MSFI Savetodavnog komiteta i grupe za implementaciju MSFI za SME.

Ako imate dodatna pitanja ili biste želeli da saznate više o našim uslugama, molim vas da nas kontaktirate.