Logo Desktop Logo Mobile

Globalna tehnologija revizije

Metodologiju revizije primenjujemo korišćenjem integrisanog skupa softverskih alata poznatih kao Voyager suite.

Ovaj softverski alat obuhvata:

Voyager: alat koji revizorskom timu pomaže da utvrdi rizike finansijskih izveštaja i poveže ih sa procesima i internim kontrolama koje su uspostavljanje radi njihove kontrole. Voyager pomaže i kod dokumentovanja, ocene i testiranja internih kontrola i dizajniranju odgovarajućeg suštinskog odgovora.

TBeam: alat za generisanje bruto bilansa i radnih papira koji je u potpunosti integrisan sa Voyagerom. On omogućava revizorskom timu da automatski ažurira vodeće tabele na osnovu promena u bruto bilansu, sprovodi analitičke procedure, procenjuju pogrešne prikaze i kreira standardne i prilagođene radne papire.

Prihvatanje klijenata: aplikacija koja služi za sprovođenje politika i procedura koje svaka firma mora da obavi pre nego što prihvati novi revizorski angažman.

Konsultacije: aplikacija koja omogućava članovima revizijskog tima da dokumentuju konsultacije sa specijalistima za računovodstvena, etička i revizorska pitanja.

Naši timovi koriste i alat za obradu podataka IDEA, kako bi analizirali velike količine finansijskih podataka i generisali konfirmacije. Primenom IDEA softvera ovim podacima pristupamo u roku od nekoliko sekundi.

Da saznate više o našim uslugama revizije, molim vas da nas kontaktirate.