Logo Desktop Logo Mobile

Procena vrednosti

Pružamo usluge procene vrednosti kapitala i imovine.

Za kompanije koje se pripremaju za kupoprodaju kompanije ili se nalaze u procesu reorganizacije veoma je važno pitanje vrednosti kapitala i imovine.

Naši stručnjaci za procenu vrednosti kombinuju tehničko znanje sa praktičnim pristupom kako bi klijentima pružili podršku tokom procesa kupoprodaje ili reorganizacije. Oni će upoznati vašu kompaniju i analizirati njenu profitabilnost i rizike, ugovore, investicije, obaveze, administraciju i sve ostale elemente koji mogu uticati na vrednost kapitala.

Naši stručnjaci za procenu vrednosti kapitala će vam jasno prezentovati svoje zaključke, zajedno sa preporukama, koje će vam pomoći da donesete pravu odluku.

Naše usluge

Naš tim nudi rešenja u sledećim oblastima:

Procene vrednosti kapitala

Pružamo usluge nezavisne procene vrednosti kapitala i akcija kako bi podržali klijenta tokom pregovora kod kupoprodaje kompanija, reorganizacije, dokapitalizacije i korišćenja poreskih olakšica.

Procene vrednosti imovine

Pružamo usluge procene vrednosti imovine za potrebe finansijskog izveštavanja (MRS 16, MRS 36) i druge potrebe korporativnih finansija. Procenjujemo nepokretnosti, opremu i nematerijalnu imovinu.

Kontaktirajte nas da saznate više o našim uslugama procene vrednosti.