Logo Desktop Logo Mobile

Porezi

Poreske usluge

Senior Manager

Nataša Bučevac-Stojković

Saznaj više

O porezima

Poreski sistem Republike Srbije je izuzetno kompleksan i predmet čestih izmena pre svega kao rezultat pristupanja Srbije EU. Ovo za posledicu ima prilično nejasne zakonske odredbe, visok stepen dvosmislenosti kao i pogrešne primene u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Pravilna primena pozitivnih poreskih propisa predstavlja preduslov za eliminisanje poreskih rizika, ali istovremeno omogućava i optimizaciju poslovnih procesa kao rezultat primene poreskih podsticaja predviđenih poreskim zakonodavstvom Republike Srbije. Sa druge strane, redovno praćenje i tumačenje poreskih propisa uz redovno poslovanje postaje sve veći izazov.

Grant Thornton Srbija je u tom smislu razvio veliki broj raznovrsnih usluga iz oblasti poreza za svoje klijente, kako bi im pomogao da oslobode svoje vreme i resurse i fokusiraju se na razvoj osnovnog biznisa.

Kako radimo

Naš tim pažljivo sluša vaše potrebe i brzo nudi odgovarajuća rešenja.

Naš poreski tim okuplja eksperte ekonomske i pravne struke, koji redovno prate sva poreska dešavanja i imaju veliko znanje i iskustvo u rešavanju najraznovrsnijih poreskih problema.

Kao članovi velike globalne organizacije, našim klijentima omogućavamo i sve pogodnosti saradnje sa uglednom svetskom organizacijom, odnosno kontakt sa velikim brojem kancelarija koje posluju u okviru Grant Thornton mreže širom sveta.

Naše usluge

Grant Thornton Srbija Vam nudi savetodavnu podršku i pomoć u rešavanju najrazličitijih poreskih problema. Navodimo neke od naših standardnih usluga koje pružamo domaćim i stranim klijentima:

  • Jednokratno (ad-hoc) poresko savetovanje
  • Kontinuirano poresko savetovanje
  • Poreska revizija
  • Priprema dokumentacije o transfernim cenama
  • Priprema i kontrola PDV prijava i obračuna
  • Pomoć u sastavljanju poreskog bilansa i poreske prijave poreza na dobit
  • Pomoć u poresko – prekršajnim postupcima i komunikaciji sa Poreskom upravom
  • Oporezivanje stranaca
  • Poreski due diligence

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo vas da nas kontaktirate.

 

 

Pročitaj poreske vesti:

Januar 2020  Decembar 2019-3 Decembar 2019-2