Logo Desktop Logo Mobile

Ostale konsultantske usluge

Poslovno savetovanje

Naše poslovno savetovanje može vam pomoći da poboljšate svoje operativne performanse i produktivnost, dodajući vrednost tokom čitavog životnog ciklusa rasta.

Naš tim nudi rešenja u sledećim oblastima:

 • poboljšanje performansi
 • analiza poslovnih podataka
 • poboljšanje finansijskih procesa i sistema

Kontaktirajte nas da saznate više o našim uslugama poslovnog savetovanja.

Projektno finansiranje

Projektno finansiranje zahteva poseban pristup. Taj pristup podrazumeva usmerenost ka cilju, pragmatičnost i posvećenost timskom radu.

Grant Thornton pruža savetodavne usluge javnim telima i privatnim investitorima koji žele da sprovedu kapitalne investicione projekte.

Naš tim nudi rešenja da:

 • identifikujete projekte
 • izradite studiju izvodljivosti projekta (finansijska, ekonomska i analiza rizika)
 • pronađete izvore finansiranja projekata
 • uspostavite finansijsko upravljanje projektima

Kontaktirajte nas da saznate više o našim uslugama projektnog finansiranja.

Usluge javnom sektoru

Javnom sektoru pružamo efikasne finansijske savete zasnovane na razumevanju problema sa kojima se naši klijenti suočavaju i teškoća u sprovođenju političkih i ekonomskih odluka.

Naši klijenti su lokalne vlasti, vladine agencije, javna preduzeća i neprofitne organizacije u Srbiji.

Pomažemo klijentima da razviju projekte i obezbeđujemo punu podršku tokom sprovođenja projekata, od pisanja javnog poziva, preko vrednovanja ponuda i pregovaranja sa ponuđačima, do finansijskog zatvaranja projekata.

Naš tim nudi rešenja u sledećim oblastima:

 • kapitalni investicioni projekti kroz javno-privatno partnerstvo
 • projektno finansiranje
 • Izrada cost-benefit analiza za projekte prema uputstvu Evropske komisije
 • Izrada planova kapitalnih investicija
 • javne nabavke finansijskih usluga
 • razvoj finansijskog upravljanja
 • razvoj upravljanja imovinom
 • Interna i eksterna revizija budžeta

Naša velika prednost je mogućnost primene međunarodnog iskustva Grant Thornton firmi širom sveta u finansiranju projekata privlačenjem privatnog kapitala. Kao članovi mreže Grant Thornton sarađujemo sa kompanijama iz Velike Britanije, SAD, Francuske, Nemačke, Italije i drugih država EU.

Kontaktirajte nas da saznate više o našim uslugama javnom sektoru.