Logo Desktop Logo Mobile

Obračun zarada

Organizacije koje rastu se suočavaju sa obračunom zarada kao jednim od najvećih izazova koji oduzima puno vremena. Računovodstveni tim Grant Thorntona može preuzeti ovu obavezu i omogućiti vam da se fokusirate na ono što najbolje radite – rast vašeg poslovanja.

Mi razumemo izazove koji su povezani sa platama zaposlenih i dobro poznajemo zakonsku regulativu u ovoj oblasti.

Dobro smo upoznati sa problemima bezbednosti i poverljivosti i možemo pomoći u smanjenju administrativnih troškova obračuna zarada i kadrovske evidencije.

Možemo vam pružiti sledeće usluge:

  • obračun zarada (nominalne zarade, bonusi i beneficije)
  • obračun poreza na zarade, doprinosa penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i drugih zakonskih odbitaka
  • elektronska isplata zarada direktno zaposlenima
  • priprema i podnošenje svih prijava koje je potrebno vršiti prema lokalnim poreskim organima na redovnoj bazi ili prema uobičajenoj praksi prema posebnoj nadležnosti
  • redovno informisanje o važnim datumima u vezi sa zaradama
  • priprema izveštaja i analiza o zaradama zaposlenih u različitim formatima
  • odgovori na pitanja, u kratkom roku i potpuna poverljivost

Pored navedenih usluga, pružamo i niz rešenja koje vam mogu pomoći da uštedite vreme. Ova rešenja se kreću od upravljanja personalnim dosijeima i bazama podataka zaposlenih, praćenja prisutnosti zaposlenih na poslu, izdavanja uverenja o zaposlenju, kontrole dokumenata o zaposlenima i njihovim zaradama i kreiranja onlajn sistema za zaposlene.

Ako imate dodatna pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo vas da nas kontaktirate.