Logo Desktop Logo Mobile

Bespovratna sredstva

ПРОГРАМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ИПАРД ПРОГРАМ 2017 – 2027

ИПАРД ПРОГРАМ обезбеђује финансијску подршку, кроз доделу бесповратних средстава примарној пољопривредној производњи, преради пољопривредних производа, туризму и услугама у руралним подручјима за улагања у изградњу, набавку машина, опреме, механизације, обновљиве изворе енергије, управљање отпадом и отпадним водама. Програмом су обухваћени и трошкови консултанtских услуга на изради документације за остваривање права на одобрење . Носилац програма Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ИПАРД II 2017-2022

Јавни позив за набавку новог трактора биће расписан 17. фебруара 2022. године, чиме се завршава Програм ИПАРД II. За исплате подстицаја по овом Јавном позиву обезбеђено је оквирно 11 милиона евра. Минимални подстицај је 5.000 евра. Бесповратна средства одобраваће се у распону од 60% до 70% нето вредности инвестиције. Исплата подстицаја, 100% по реализацији инвестиције или до 50% по добијању коначног решења уз банкарску гаранцију, а преостали износ по реализацији. Право на 50% авансне исплате подстицаја стичу и подносиоци захтева по претходним Јавним позивима у року од 60 дана од дана добијања коначног Решења о одобрењу.

ИПАРД III 2022-2027

Од средине 2022. године до 2027. године примењиваће се Програм ИПАРД III. За реализацију програма намењено је 280 милиона евра.

Примарна пољопривредна производња обухватиће секторе млека меса, јаја, рибарства, воћа, поврћа, грожђа и осталих усева. Минимални подстицај 20.000 евра, максимални 1.000.000 евра. Проценат повраћаја  од 60% до 80 % нето вредности дозвољених инвестиција.

Прерада пољопривредних производа обухватиће секторе млека, меса, јаја прераде осталих усева, прераде рибе, воћа, поврћа и грожђа. Минимални подстицај 20.000 евра, максимални 1.300.000 евра. Проценти повраћаја од 50% до 70%.

Туризам, објекти за директну продају и услужне делатности у руралним подручјима, минимални подстицај 5.000 евра максимални 300.000 евра. Проценат повраћаја у распону од 60% до 80%.

ПРОГРАМ КОНКУРЕНТНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 2021-2023

Од 2021. године корисницима из области примарне пољопривредне производње и прераде на располагању су бесповратна средства из ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТНУ ПОЉОПРИВРЕДУ СВЕТСКЕ БАНКЕ.

Cредства су намењена пољопривредим произвођачима и агрегатима.

Вредност инвестиција, са припадајућим порезима, за примарну производњу од 20.000 до 50.000 евра; за агрегате од 25.000 до 400.000 евра.

Структура финансирања – 50% бесповртна средства – 40% кредити банака – 10% сопствена средства.

ЗА СЕКТОРЕ МЛЕКА, МЕСА, ПЧЕЛАРСТВА И АКВАКУЛТУРЕ

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ траје до 24. ФЕБРУАРА.

Grant Thornton пружа консултанске услуге у свим фазама обезбеђивања бесповратних средстава, укључујући израду пословног Плана.

Информације за све програме подршке везано за:

  • Јавне позиве
  • Подносиоце захтева,
  • Опште и посебне услове за одобрење пројекта,
  • Потребну документацију везано за одобрење пројекта,
  • Бодовање и рангирање,
  • Опште и посебне услове за исплату,
  • Потребну документацију за исплату,
  • Обавезе корисника након исплате,

додатне информације преузмите кликом на

 

Контакти         

E- office@rs.gt.com

T 011 404 95 60

Јелена Петковић

jelena.petkovic@rs.gt.com

T +381 63 862 19 30         

Милош Бекчић

milos.bekcic@rs.gt.com

T + 381 62 802 06 27

11000 Београд Књегиње Зорке 2/4

 

 

Bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva

Saznaj više