Logo Desktop Logo Mobile

Poresko savetovanje

Grant Thornton poreski tim vam može pružiti podršku u upravljanju poreskim rizicima i optimizaciji svojih poreskih obaveza.

Poresko savetovanje obuhvata raznovrsne poreske angažmane u vezi sa svim poreskim oblicima, između ostalog:

  • primena i tumačenje poreskih propisa za konkretan poreski problem
  • savetovanje o poreskim pitanjima iz tekućeg poslovanja
  • analiza poreskih implikacija određene transakcije
  • analiza poreskih implikacija kompletnog poslovanja
  • poreski pregled nacrta ugovora pre zaključenja, sa ciljem eliminisanja poreskih rizika i/ili postizanja poreskih ušteda
  • poresko planiranje
  • strukturiranje transakcije na poreski optimalan način

Savetodavnu podršku Vam možemo pružiti u vidu jednokratnog ili kontinuiranog poreskog savetovanja.

Jednokratno savetovanje pružamo klijentima ad-hoc, po ukazanoj potrebi i za konkretan poreski problem.

Kontinuirano poresko savetovanje je vid savetodavne podrške na stalnoj osnovi, u dogovorenom obimu i uz fiksnu mesečnu nadoknadu.

Ako imate dodatna pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo vas da nas kontaktirate.