Logo Desktop Logo Mobile

Računovodstvo

Direktor

Danica Kolundžija Cukavac

Saznaj više

Ostvarivanje strateške prednosti

Dinamične organizacije treba da usmere svoju energiju na unapređenje poslovanja, a naše računovodstvene usluge mogu pomoći da to ostvarite.

Ukoliko nam prepustite neke od svojih funkcija ne samo da ćete se koncentrisati na osnovnu delatnost, već možete poboljšati efikasnost i smanjiti troškove.

Zašto izabrati Grant Thornton

Sa više od 1.000 zaposlenih koji pružaju računovodstvene usluge širom sveta, naši timovi donose besprekorna i koordinisana rešenja.

Kada je reč o računovodstvu, ne verujemo u unapred pripremljena rešenja. Mi pažljivo slušamo vaše poslovne potrebe i pružamo sveobuhvatne, efikasne i poverljive usluge.

Kao međunarodno priznata organizacija koja je prisutna u više od 130 zemalja, možemo preneti svoje iskustvo u bilo kojoj transakciji, ali nismo izgubili lokalni dodir i možemo delovati i na nacionalnoj i regionalnoj osnovi. To znači da ćete dobiti najbolje od oba sveta: globalno ime na lokalnom nivou.

Instinkt za rast

U poslednje tri godine mi smo najbrže rastuća velika računovodstvena organizacija i stalno se razvijamo zajedno sa svojim klijentima. Bez obzira na vrstu usluge koju pružamo, uvek ćete imati pristup iskusnim ljudima koji znaju šta može da pokrene vaše poslovanje.

Naše usluge

U Grantu Thorntonu nudimo jasnu i praktičnu podršku u sledećim oblastima:

  • Knjigovodstvo i finansijsko računovodstvo
  • Ispunjenje poreskih obaveza
  • Obračun zarada
  • Izrada finansijskih izveštaja

Ako imate dodatna pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo vas da nas kontaktirate.