Logo Desktop Logo Mobile

Restrukturiranje i reorganizacija

Izvodljiva rešenja da očuvate vrednost kompanije i osigurate održivi oporavak.

Tokom životnog ciklusa mogu se javiti krupni problemi koji brzo umanjuju vrednost i ugrožavaju opstanak kompanije. Mi pomažemo stručnjacima za reorganizaciju, kompanijama i njihovim zainteresovanim stranama da pronađu način da očuvaju vrednost i osiguraju održivi oporavak.

Imamo značajno iskustvo u savetovanju klijenata o složenim pitanjima restrukturiranja i nelikvidnosti.

Naše usluge

Naš tim nudi rešenja u sledećim oblastima:

  • programi poslovne konsolidacije i revitalizacije
  • plan reorganizacije
  • unapred pripremljen plan reorganizacije
  • izveštaj o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika
  • finansijsko restrukturiranje
  • sprovođenje postupka restrukuriranja u procesu privatizacije

Kontaktirajte nas da saznate više o našim uslugama restrukturiranja i reorganizacije.