Logo Desktop Logo Mobile

Pomoć u poresko-prekršajnim postupcima

Nejasne i dvosmislene odredbe poreskih zakona neretko dovode do različitog tumačenja od strane poreskih obveznika i poreskih vlasti u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

U oblasti poresko prekršajnih postupaka, poreski tim Grant Thornton Srbija klijentima nudi sledeće usluge:

  • Podrška u komunikaciji sa Poreskom upravom
  • Izrada primedbi na zapisnik Poreske uprave u ime klijenta
  • Izrada žalbi na rešenja Poreske uprave u ime klijenta

Ako imate dodatna pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo vas da nas kontaktirate.