Logo Desktop Logo Mobile

Poreska revizija

Kompleksna i dinamična poreska regulativa otežava redovno praćenje od strane zaposlenih u kompanijama i otežava upravljanje poreskim obavezama.

Poreska revizija (eng. tax health check) je vid preventivne poreske kontrole i sveobuhvatnog „skeniranja“ poreskog stanja i pozicije Vaše kompanije, kako bi se identifikovali šanse i rizici, odnosno potencijalne oblasti za unapređenje.

Poreska revizija Vam može pomoći da optimizirate svoje poreske obaveze i istražite mogućnosti poboljšanja finansijskih rezultata.

U cilju sprovođenja poreske revizije, naš tim će izvršiti sledeće:

  • provera pravilnosti obračuna i evidentiranja poreskih obaveza
  • provera usaglašenosti finansijskih i poreskih evidencija sa zahtevima poreske regulative
  • identifikovanje nepravilnosti u primeni poreske regulative, sa predlogom njihovog najefikasnijeg otklanjanja
  • identifikovanje ključnih poreskih rizika i potencijalnih poreskih obaveza
  • dostavljanje preporuka u vezi sa načinom eliminisanja poreskih rizika

Ako imate dodatna pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo vas da nas kontaktirate.