Logo Desktop Logo Mobile

Oporezivanje stranaca

Zaposleni su verovatno jedan od najvrednijih resursa vaše kompanije. Ukoliko odlučite da ih uputite na rad u inostranstvo ili zapošljavate strance u Srbiji suočićete se sa određenim poreskim izazovima i dilemama.

Kompanijama i pojedincima pružamo detaljna rešenja kako bi ispunili svoje zakonske obaveze i razumeli poreske implikacije života i rada u inostranstvu.

Pružamo vam praktičnu podršku u sledećim oblastima:

  • Analiza pravnih i finansijskih okolnosti angažovanja nerezidenata u domaćim privrednim društvima
  • Analiza poreskog statusa ekspata u cilju utvrđivanje poreskih i obaveza po osnovu socijalnih doprinosa u skladu sa regulativom Republike Srbije
  • Priprema i podnošenje mesečnih prijava poreza na dohodak građana
  • Priprema i podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak građana

Ako imate dodatna pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molim vas da nas kontaktirate.