Logo Desktop Logo Mobile

Usaglašavanje sa lokalnom poreskom regulativom

Porez će verovatno imati uticaja na skoro svaku poslovnu odluku. Bez obzira na konkretne potrebe vašeg poslovanja, mi ćemo u kratkom roku izraditi rešenja koja su prilagođena vašim potrebama.

Mi radimo sa klijentima da ispune svoje poreske obaveze, delujemo kao poreski punomoćnik, poboljšavamo transparentnost i umanjujemo poreske obaveze, ukoliko je to moguće.

Za vas pripremamo poreske prijave, nadgledamo proces utvrđivanja poreske obaveze i pratimo rokove za plaćanje poreskih obaveza, čime oslobađamo vaše vreme i resurse. Pored toga, u toku poreske kontole, možemo vas zastupati i pripremiti u Vaše ime prigovore na zapisnike odnosno rešenja Poreske uprave.

Možemo vam pružiti sledeće usluge usaglašavanja sa lokalnom poreskom regulativom:

  • Priprema i podnošenje PDV prijave i PDV obračuna u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost
  • Priprema i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za porez na dobit
  • Priprema i podnošenje poreskih prijava za porez po odbitku na zarade i druga lična primanja
  • Priprema i podnošenje poreskih prijava za porez na dobit po odbitku
  • praćenje rokova za plaćanje poreskih obaveza

Ako imate dodatna pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo vas da nas kontaktirate.