Logo Desktop Logo Mobile

Javni sektor

Poboljšanje učinka i povećanje odgovornosti

Države širom sveta nastoje da imaju bolju, lokalno fokusiranu i odgovornu vladu i javni sektor. Grant Thornton na najbolji način može da vam pomogne da ostvarite ovu viziju na duži rok.

Zašto Grant Thornton?

Javnom sektoru pružamo efikasne savete s obzirom da razumemo probleme naših klijenata i teškoće sa kojima se suočavaju u sprovođenju političkih i ekonomskih odluka.

Naši klijenti su organi lokalne samouprave, vladine agencije, javna preduzeća i neprofitne organizacije u Srbiji.

Pomažemo klijentima da razviju projekte i obezbeđujemo punu podršku tokom njihovog sprovođenja, od pisanja javnog poziva, preko vrednovanja ponuda i pregovaranja sa ponuđačima, do finansijskog zatvaranja projekata.

Naš tim nudi rešenja u sledećim oblastima:

  • revizija
  • poreske usluge
  • interna revizija
  • kapitalni investicioni projekti kroz javno-privatno partnerstvo
  • projektno finansiranje
  • izrada cost-benefit analiza za projekte prema uputstvu Evropske komisije
  • izrada planova kapitalnih investicija
  • javne nabavke finansijskih usluga
  • razvoj finansijskog upravljanja
  • razvoj upravljanja imovinom

Naša velika prednost je mogućnost primene međunarodnog iskustva Grant Thornton firmi širom sveta u finansiranju projekata privlačenjem privatnog kapitala. Kao članovi mreže Grant Thornton sarađujemo sa kompanijama iz Velike Britanije, SAD, Francuske, Nemačke, Italije i drugih država EU.

Kontaktirajte nas da saznate više o našim uslugama javnom sektoru.