Logo Desktop Logo Mobile

Transferne cene

Miloš Bekčić

Miloš Bekčić

Saznaj više

Kompanija koja je ostvarila transakcije sa povezanim licima u Srbiji i inostranstvu mora da pripremi i podnese izveštaj o transfernim cenama uz poresku prijavu poreza na dobit.

Dobro vođene kompanije moraju usmeriti pažnju na ispunjenje obaveza i sve veće aktivnosti poreske inspekcije. Naš tim vam može pomoći da razumete složena pitanja transfernih cena.

Potrebno je vreme i strpljenje da osigurate pravilno ispunjenje poreskih obaveza, s obzirom na trend povećavanja zahteva i kazni od strane poreskih organa.

Mi vam možemo pomoći u sledećim oblastima:

  • izrada izveštaja o transfernim cenama u skladu sa domaćim propisima
  • razvoj politike transfernih cena i principa računovodstvenog obuhvatanja transakcija sa povezanim licima
  • studija uporedivosti – naša sofisticirana pretraga i baze podataka mogu pomoći da odbranite svoje transferne cene kod poreskih organa
  • pregled i planiranje ugovora sa povezanim licima u cilju minimiziranja poreskih tereta
  • podrška tokom poreske kontrole – možemo pripremiti argumente i dokumentaciju kako biste odbranili svoju poziciju kod poreskih organa
  • analiza poreskih rizika koji proističu iz transakcija sa povezanim licima
  • organizacija treninga i radionica u vezi transfernih cena

Za dodatne informacije o propisima koji regulišu transferne cene u Srbiji molimo vas da pogledate naš vodič za transferne cene u Srbiji.

Globalni vodič za transferne cene

Ukoliko želite da pogledate pravila i propise o transfernim cenama u ključnim zemljama sveta i kako da kontaktirate Grant Thornton, pogledajte naš Globalni vodič za transferne cene.

Ako imate dodatna pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo vas da nas kontaktirate.