Logo Desktop Logo Mobile

Interna revizija

Kompanije se suočavaju sa stalnim izazovima pokušavajući da kontrolišu veliki broj rizika koji se javljaju na kompleksnom tržištu.

Možemo pomoći da identifikujete, razumete i upravljate potencijalnim rizicima kako biste zaštitili svoje poslovanje i ispunili zakonske zahteve.

Naše usluge

Naš tim nudi rešenja u sledećim oblastima:

Izveštaj o sistemu internih kontrola

Pripremamo nezavisne, objektivne izveštaje o dizajnu, implementaciji i operativnoj efikasnosti internih kontrola.

Autsorsovana interna revizija

Umesto vas možemo vršiti funkciju interne reviziju u vidu autsorsovane usluge.

Razvoj sistema internih kontrola

Možemo pomoći da uvedete sistem internih kontrola i praksu praćenja rizika u kompaniji.

Kontaktirajte nas da saznate više o našim uslugama interne revizije.