Logo Desktop Logo Mobile

Obaveštenje

ВЕСТИ ИПАРД

 

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА ПРОГРАМ ИПАРД II

 

Рок за пријаљивање од 17. фебруара до 22. априла 2022. године

Средства намењена за исплату подстицаја износе око 11 милиона евра.

У току трајања програма ИПАРД II (2017-2022) могућа је набавка једног трактора.

 

Корисници – Носиоци ПГ, предузетници и привредна друштва.

 

Минимална вредност инвестиције – 5.000 евра

 

Проценат повраћаја60%, 65% за млађе од 40 година, 70% за подручја са отежаним условима

 

Предмет – Серијски произведен трактор, који се први пут ставља у употребу, врсте Т до Т5 или C1 до C5, чија емисија издувних гасова одговара стандарду Stage/Tier V.

 

Снага трактораУ секторима меса и јаја зависи од капацитета објекта,  у сектору млека од броја грла, а у осталим секторима од регистрованих засађених површина.

 

Документација за одобрење 1. доказ да нема неизмирених обавеза по основу јавних прихода, пољопривредних кредита и подстицаја 2. одговарајућа стручна спрема 3. власништво над парцелом/објектом за место контроле или дугорочни уговор/уговор о коришћењу за место контроле 4. извештај о пословању /порески биланс

 

Документација за рангирање 1. доказ о органској производњи 2. доказ о чланству у задрузи

 

Одбацивање захтева без разматрања Уколико није доставњен уредно попуњен Захтев,  уредне понуде за набавку, Пословни план и Попис покретне и непокретне имовине на 31.12.2021.

 

Решење о одобрењу Добија се након спорведене административне и контроле на лицу места.

 

Авансна исплата до 50% подстицаја  – По добијању Решења о одобрењу по основу поднетог Захтева и банкарске гаранције могућа је авансна исплата до 50% подстицаја.

 

Измена решења о одобрењу У току реализације инвестиције могућа је измена Решења.

 

Захтев за коначну исплату – подноси се након реализације инвестиције.

 

 

СВЕТСКА БАНКА

 

Расписани конкурс ЗА КОНКУРЕТНУ ПОЉОПРИВРЕДУ – СВЕТСКА БАНКА ЗА СЕКТОР МЕСА, МЛЕКА, ПЧЕЛРСТВА И АКВАКУЛТУРЕ,  50-40-10, траје до 24. фебруара.

 

 

Saznaj više