Logo Desktop Logo Mobile

Poreski due diligence

Tokom procesa kupovine ili prodaje kompanije, njenih delova ili statusnih promena mogu se pojaviti brojna poreska pitanja.

Bilo da ste potencijalni kupac, prodavac target kompanije ili učesnik u statusnoj promeni, možete biti zainteresovani za dijagnostičku analizu kompanije sa poreskog aspekta i procenu svih mogućih poreskih obaveza koje se mogu pojaviti kao posledica kupoprodaje ili statusne promene.

Naša usluga poreskog due diligenca vam može pomoći da procenite šanse i rizike predmetne transakcije i da se na pravi način i blagovremeno pripremite za proces odlučivanja odnosno pregovora.

Poreski tim Grant Thornton Srbija pruža sledeće usluge iz ove oblasti:

  • Dijagnostička analiza kompanije (engl. Tax due dilligence)
  • Poresko strukturiranje transakcije
  • Poreske usluge nakon transakcije

Ako imate dodatna pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo vas da nas kontaktirate.