Logo Desktop Logo Mobile

Poreske vesti: Jul 2019 /1

Donet je Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja aktivnosti za zaposlene

Dana 12. jula 2019. godine ministar finansija doneo je Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene.
Pravilnik stupa na snagu 20. jula 2019. godine.
Ovim Pravilnikom su bliže uređeni uslovi i kriterijumi za ostvarivanje poreskog oslobođenja po osnovu izdataka poslodavca za:
▪ Izgradnju i adaptaciju prostora i/ili nabavku opreme za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu,
▪ Naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih,
▪ Organizovanje sportskih događaja i aktivnosti u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnje boljih odnosa između zaposlenih i zaposlenih i poslodavca.
Pravo na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu rekreacije na radnom mestu
Poresko oslobođenje za rekreaciju na radnom mestu zaposleni ostvaruje pod uslovom:
1) Da su ti izdaci poslodavca dokumentovani,
2) Da je poslodavac plaćanje tih izdataka izvršio direktno na račun dobavljača,
3) Da je pravo na rekreaciju predviđeno opštim aktom poslodavca,
4) Da je opštim aktom predviđeno da svi zaposleni imaju pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima, što je Pravilnikom dodatno precizirano šta se pod tim podrazumeva.

Pravo na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu naknade troškova kolektivne rekreacije
Prema odredbama Pravilnika, primanja zasposlenog po osnovu ove pogodnosti neće biti predmet oporezivanja pod uslovom:
1) Da je naknada troškova dokumentovana,
2) Da se naknada troškova vrši direktnim plaćanjem na račun dobavljača,
3) Da je pravo na naknadu ovih troškova predviđeno opštim aktom poslodavca,
4) Da je pravo na kolektivnu rekreaciju omogućeno svim zaposlenim pod istim uslovima, odnosno da je iste vrste, obima i kvaliteta za sve zaposlene
Pravilnikom je takođe precizirano šta se sve može podrazumevati pod naknadom troškova kolektivne rekreacije zaposlenih, kao i šta se smatra pod rekreacijom iste vrste, obima i kvaliteta koja mora biti omogućena svim zaposlenima.
Propisano je i da se poresko oslobođenje izuzetno može ostvariti i kada svi zaposleni nemaju pravo na rekreaciju iste vrste i kvaliteta. Naime, ukoliko je određenom zaposlenom ili grupi zaposlenih potrebna specifična vrsta, obim i kvalitet rekreacije, poresko oslobođenje se može ostvariti uz adekvatnu dokumentaciju odnosno izveštaje lekara medicne rada.

Porezi

© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 2
Pravo na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu organizovanja sportskih događaja u cilju poboljšanja zdravlja i izgradnje boljih odnosa između zaposlenih (Tim bilding)
Pravilnikom je propisano da se primanja zaposlenih po osnovu pružanja ove pogodnosti oslobađaju od oporezivanja pod sledećim uslovima:
1) Da su takvi događaji i aktivnosti predviđeni opštim aktom poslodavca i sprovode se na osnovu obrazložene odluke poslodavca,
2) Da su nastali troškovi dokumentovani,
3) Da se plaćanje nastalih troškova vrši direktno na račun dobavljača,

4) Da pravo učešća na ovakvim događajima i aktivnostima ima značajan broj zaposlenih, a precizirano je da to podrazumeva najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja,
5) Da pravo učešća na ovakvim događajima i aktivnostima koristi značajan broj zaposlenih, a precizirano je da to podrazumeva najmanje 70% zaposlenih od broja zaposlenih koji imaju pravo na učešće.
Ukoliko zbog većeg broja zaposlenih, fizičke i funkcionalne podele organizacionih jedinica i sl. poslodavac organizuje više ovakvih događaja na osnovu obrazložene odluke, poresko oslobođenje se može ostvariti ukoliko pravo na učešće na tim događajima ima najmanje 70% svih zaposlenih u toj poslovnoj godini.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate. Biće nam zadovoljstvo da se upoznamo i detaljnije prezentujemo naše usluge i naš tim stručnjaka. O nama Grant Thornton u Srbiji pruža usluge revizije, računovodstva, finansijskog i poreskog savetovanja. Preko 30 zaposlenih u našem sedištu u Beogradu poseduje bogato znanje i iskustvo da našim klijentima pruži istinski drugačije iskustvo.
Nataša Bučevac-Stojković Senior Manager T +381 (0)11 404 95 60 E natasa.bucevac@rs.gt.com Grant Thornton Kneginje Zorke 2/4, Beograd T +381 (0)11 404 95 60 E office@rs.gt.com

© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. ‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or

Poreske vesti_Jul 2019-1
Preuzmite PDF [ 230 KB ]