Logo Desktop Logo Mobile
TRANSFERNE CENE

Kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2018. godinu

Ministar finansija doneo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2018. godinu.

Pravilnik je objavljen Službenom glasniku RS, broj 18/18 i stupa na snagu 17. marta 2018. godine.

Prema članu 61.  Zakona o porezu na dobit pravni lica, za potrebe utvrđivanja iznosa kamate koja bi se po principu „van dohvata ruke“ obračunavala na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica, propisana su sledeća pravila:

 • Ministar finansija može propisati iznose kamatnih stopa za koje će se smatrati da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“
 • Poreski obveznik ima pravo da za potrebe utvrđivanja kamatnih stopa po principu „van dohvata ruke“, umesto propisanih kamatnih stopa, primeni opšta pravila o utvrđivanju cene transakcije po principu „van dohvata ruke“ i samostalno utvrdi kamatne stope za koje će se smatrati da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“

Poreski obveznik koji se odluči da iskoristi pravo da primenom opštih pravila utvrdi kamatne stope koje su u skladu sa principom „van dohvata ruke“, dužan je da ta pravila primeni na sve zajmove, odnosno kredite sa povezanim licima.

Propisane kamatne stope odnose se na utvrđivanje poreza na dobit za 2018. godinu, a mogu se primenjivati i za potrebe obračuna poreza na dobit po odbitku u slučaju isplate prihoda od kamate povezanom nerezidentnom pravnom licu.

Propisane kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2018. godinu

Za banke i davaoce finansijskog lizinga

 1. 3,10% na kratkoročne kredite u RSD
 2. 4,10% na dugoročne kredite u RSD
 3. 3,19% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR
 4. 2,45% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD
 5. 3,12% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF
 6. 3,70% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK
 7. 1,15% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP
 8. 3,33% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB

Za druga privredna društva

 1. 5,84% na kratkoročne kredite u RSD
 2. 5,58% na dugoročne kredite u RSD
 3. 3,10% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR
 4. 3,42% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR
 5. 12,97% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF
 6. 8,21% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF
 7. 4,41% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD
 8. 4,16% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

Za detaljniji razgovor o transfernim cenama ili za dodatnu pomoć u rešavanju bilo kakvih pitanja o transakcijama sa povezanim licima, molimo vas da nas kontaktirate.

Preuzmi PDF

KS van dohvata ruke 2018
Preuzmite PDF [ 446 KB ]