Logo Desktop Logo Mobile
Poreske vesti

Poreske vesti: Decembar 2017

U najnovijim poreskim vestima za decembar 2017. godine upoznajte se sa najnovijim izmenama i dopunama poreskih zakona.

  • Pregled najznačajnijih izmena i dopuna Zakona o PDV
  • Pregled najznačajnijih izmena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  • Pregled najznačajnijih izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo vas da nas kontaktirate.

Preuzmi vest

Tax Alert Decembar 2017 serb
Preuzmite PDF [ 229 KB ]