Logo Desktop Logo Mobile
Poreske vesti

Poreske vesti: Februar 2018

Obaveštenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2017. godinu

Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu je 15. maj 2018. godine.

Poreska prijava se može podneti u elektronskom obliku (upotrebom elektronskog servisa Poreske uprave) ili pismenim putem (neposredno ili putem pošte).

Obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana imaju:

  • fizička lica – rezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi), kao i
  • nerezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije),

ukoliko njihov dohodak ostvaren u toku 2017. godine premašuje  propisani neoporezivi iznos od 2.375.136 dinara.

Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ukupnog neto dohotka ostvarenog u 2017. godini i neoporezivog iznosa. Dohodak za oporezivanje se dodatno umanjuje za propisani iznos ličnih odbitaka, kako bi se došlo do poreske osnovice odnosno oporezivog dohotka.

Lični odbici ne mogu preći 50% dohotka za oporezivanje, a ukoliko su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove može ostvariti samo jedan obveznik.

Oporezivi dohodak oporezuje se progresivnim stopama, i to:

  • 10% – do iznosa šestostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom,
  • 15% – preko iznosa šestostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom.

Propisani neoporezivi iznosi, kao i iznosi ličnih odbitaka i oporezivog dohotka na koji se primenjuju propisane stope, prikazani su u narednoj tabeli:

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate.

 

Preuzmi vest

Poreske vesti - Februar 2018
Preuzmite PDF [ 246 KB ]