Logo Desktop Logo Mobile

Poreske vesti - Februar 2021

Poreske vesti
Februar 2021
Obaveštenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu
Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu je ponedeljak, 17. maj 2021. godine.
Poreska prijava se može podneti u elektronskom obliku (upotrebom elektronskog servisa Poreske uprave) ili u papirnom obliku (neposredno ili putem pošte).
Obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana imaju:
• fizička lica – rezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi), kao i
• nerezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije),
ukoliko njihov ukupan neto dohodak ostvaren u toku 2020. godine premašuje propisani neoporezivi iznos od 2.987.424 dinara.
Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ukupnog neto dohotka ostvarenog u 2020. godini i neoporezivog iznosa. Dohodak za oporezivanje se dodatno umanjuje za propisani iznos ličnih odbitaka, kako bi se došlo do poreske osnovice odnosno oporezivog dohotka.
Lični odbici ne mogu preći 50% dohotka za oporezivanje, a ukoliko su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove može ostvariti samo jedan obveznik.
Oporezivi dohodak oporezuje se progresivnim stopama, i to:
▪ 10% – do iznosa šestostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom,
▪ 15% – preko iznosa šestostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom.
Propisani neoporezivi iznosi, kao i iznosi ličnih odbitaka i oporezivog dohotka na koji se primenjuju propisane stope, prikazani su u narednoj tabeli:
Opis
Iznos (u RSD) Neoporezivi iznos 2.987.424 Lični odbitak za poreskog obveznika 398.323 Lični odbitak za izdržavanog člana porodice 149.371 Oporeziv dohodak po stopi od 10% do 5.974.848 Oporeziv dohodak po stopi od 15% od 5.974.849
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate.
Nataša Bučevac-Stojković
Senior Manager
T +381 (0)11 404 95 60
E natasa.bucevac@rs.gt.com
Grant Thornton
Kneginje Zorke 2/4, Beograd
T +381 (0)11 404 95 60
E office@rs.gt.com
Porezi

Poreske vesti - Februar 2021

Poreske vesti - Februar 2021
Preuzmite PDF [ 169 KB ]