Logo Desktop Logo Mobile

Poreske vesti: Januar 2019

Izmenjen Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe
Dana 28. decembra 2018. godine ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe.
Pravilnik stupa na snagu 1. januara 2019. godine, a primenjuje se počev od sastavljanja poreskog bilansa za 2018. godinu.
Najznačajnije izmene tiču se amortizacije nematerijalne imovine, amortizacije sredstava stečenih putem statusne promene, kao i ulaganja izvršenih na stalnim sredstvima. Naime, ovim izmenama bliže se uređuje obračun poreske amortizacije koji se primenjuje počev od poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, dok primena novih pravila za obračun poreske amortizacije koja se odnose na poreski period koji počinje u 2019. godini tek treba da budu bliže uređena.
Amortizacija nematerijalne imovine
Novina je da je potpuno promenjen način obračuna amortizacije nematerijalne imovine. Naime, propisano je da se nematerijalna sredstva koja su stavljena u upotrebu počev od 1. januara 2018. godine (čiji je vek trajanja duži od jedne godine i koja se saglasno propisima kojima se uređuje računovodstvo kao takva priznaju u poslovnim knjigama obveznika) ne razvrstavaju po grupama već se amortizuju na drugačiji način od dosadašnjeg.
Amortizacija ovih nematerijalnih sredstava utvrđuje se proporcionalnom metodom, za svako sredstvo pojedinačno, primenom stope utvrđene na osnovu korisnog veka trajanja sredstva određenog u skladu sa propisima o računovodstvu, na osnovicu koju čni nabavna vrednost svakog sredstva posebno. Suština je da neće biti razlike između poreske i računovodstvene amortizacije ovih sredstava.
Nematerijalna sredstva koja su stavljena u upotrebu pre poreskog perioda koji počinje u 2018. godini i koja su već razvrstana u II amortizacionu grupu, i dalje će se amortizovati degresivnom metodom na način kako je to rađeno do sada.
Pravilnikom je propisan novi obrazac OA/N za utvrđivanje amortizacije nematerijalne imovine, kao i obrazac OA/I za utvrđivanje amortizacije stalnih sredstava razvrstanih u I amortizacionu grupu.
Amortizacija sredstava stečenih putem statusne promene
Izmenjen je način obračuna amortizacije u slučaju sticanja stalnog sredstva razvrstanog u I grupu putem statusne promene, a koje je stečeno počev od 1. januara 2018. godine. Naime, propisano je da za nepokretnost stečenu putem statusne promene obveznik sticalac nastavlja obračun poreske amortizacije na isti način i do isteka preostalog amortizacionog veka koji je utvrdio obveznik koji ta sredstva prenosi statusnom promenom.
Isto pravilo važi i za amortizaciju nematerijalne imovine stečene putem statusne promene.
Najnovijim izmenama propisano je i da kada se putem statusne promene sva stalna sredstva prenose isključivo jednom obvezniku, obveznik sticalac saldo grupe utvrđen na kraju prethodnog poreskog perioda uvećava za odgovarajući saldo grupe stalnih sredstava stečenih statusnom promenom.
Obračun amortizacije stalnih sredstava stečenih putem statusne promene pre 1. januara 2018. godine vrši se u skladu sa postojećim odredbama prethodnog pravilnika.
Naknadna ulaganja na stalnim sredstvima
Za stalna sredstva koja su u skladu sa prethodnom verzijom ovog Pravilnika razvrstana u amortizacione grupe II do V, a na kojima su počev od 1. januara 2019. godine izvršena naknadna ulaganja u iznosu koji je viši od 10% od iznosa neotpisane računovodstvene vrednosti tog sredstva, obračun amortizacije vrši se prema novim pravilima, tj. u skladu sa odredbama novog člana 10b Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Porezi

© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. 2
U tom slučaju, stalna sredstva se isključuju iz salda grupe utvrđenog za poreski period u kojem su naknadna ulaganja izvršena, i to u iznosu nabavne vrednosti umanjene za iznos poreske amortizacije obračunate za svako sredstvo ponaosob.
Obračun amortizacije prema novim pravilima započinje u poreskom periodu u kojem su naknadna ulaganja izvršena, na osnovicu koja odgovara nabavnoj vrednosti tog sredstva umanjenoj za pripadajući iznos poreske amortizacije i uvećanoj za izvršena naknadna ulaganja.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate. Biće nam zadovoljstvo da se upoznamo i detaljnije prezentujemo naše usluge i naš tim stručnjaka. O nama Grant Thornton u Srbiji pruža usluge revizije, računovodstva, finansijskog i poreskog savetovanja. Preko 30 zaposlenih u našem sedištu u Beogradu poseduje bogato znanje i iskustvo da našim klijentima pruži istinski drugačije iskustvo.

Nataša Bučevac-Stojković Senior Manager T +381 (0)11 404 95 60 E natasa.bucevac@rs.gt.com Grant Thornton Kneginje Zorke 2/4, Beograd T +381 (0)11 404 95 60 E office@rs.gt.com

© 2018 Grant Thornton Serbia. All rights reserved. ‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions. grantthornton

Poreske vesti_Januar 2019
Preuzmite PDF [ 176 KB ]