Logo Desktop Logo Mobile
IFRS

Primer finansijskih izveštaja za 2017.

Zahtevi Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) su svake godine predmet izmena. Novi standardi, tumačenja i amandmani stupaju na snagu i određuju sadržaj finansijskih izveštaja. Kao rezultat toga, kompanije se svake godine suočavaju sa izazovom izrade svojih finansijskih izveštaja.

Pročitaj tekst