Logo Desktop Logo Mobile
Transferne cene

Vodič za transferne cene

Ministarstvo finansija Srbije je u julu 2013. godine donelo pravilnik o primeni pravila o transfernim cenama. Ispunjavanje zahteva oduzima puno vremena i strpljenja, a obaveze i kazne koje propisuju poreski organi se uvećavaju. Veći naglasak će biti i kod poreske kontrole i inspekcije kako bi se podstakla usaglašenost, a ignorisanje ovog pitanja više nije opcija za bilo koju kompaniju.

Ovaj vodič za transferne cene daje pregled pravila i propisa o transfernim cenama u Srbiji i detalje na koji način možete dobiti dodatne savete od Grant Thornton stručnjaka, koji mogu pomoći u sledećim oblastima:

  • podrška tokom poreske inspekcije – sofisticirani ekonomski argumenti, pretraga i baze podataka mogu vam pomoći u odbrani svoje politike transfernih cena kod poreskih organa
  • dokumentacija o transfernim cenama – koristimo lokalno znanje za pripremu dokumentacije koja zadovoljava lokalne poreske propise
  • planiranje – rast ili reorganizacija kompanije koja posluje na međunarodnom nivou pruža mogućnost provere transfernih cena i poreskog planiranja kako bi se smanjila poreska opterećenja

Za detaljniji razgovor o transfernim cenama ili za dodatnu pomoć u rešavanju bilo kakvih pitanja o transakcijama sa povezanim licima, molimo vas da nas kontaktirate.

Preuzmi vodič

TP brochure_eng
Preuzmite PDF [ 819 KB ]