Logo Desktop Logo Mobile
Žene u biznisu

Žene u biznisu

Istraživali smo ulogu žena u biznisu poslednjih 13 godina u našem International Business Reportu (IBR).