Logo Desktop Logo Mobile

Ograničenje odgovornosti

Naziv Grant Thornton se odnosi na brend pod kojim Grant Thornton firme članice pružaju usluge revizije, računovodstva, poreskog i finansijskog konsaltinga, i/ili se, u zavisnosti od konteksta, odnose na jednu ili više firmi članica. Naziv „GTIL“ se odnosi na Grant Thornton International Ltd (GTIL).

GTIL i svaka firma članica GTIL-a su nezavisna pravna lica.

GTIL ne pruža usluge i međunarodna je „kišobran“ organizacija koja je organizovana kao privatna kompanija sa ograničenom odgovornošću, osnovana u Engleskoj i Velsu.

GTIL ne pruža usluge ni u svoje ni u tuđe ime. Usluge pružaju firme članice. GTIL i njene firme članice nisu agenti, niti imaju obavezu jedna prema drugoj i nisu odgovorne za dela ili propuste drugih.

Naziv „Grant Thornton“, logotip Grant Thornton, uključujući simbol Mobius i „Instinct for Growth“ su zaštićeni znaci GTIL-a. Sva autorska prava su u vlasništvu GTIL-a, uključujući i autorska prava nad logotipom Grant Thornton; sva prava su zadržana.