Logo Desktop Logo Mobile

Izveštaj o transparentnosti

Naša posvećenost kvalitetu je u osnovi svega što radimo. Ovaj izveštaj je javna izjava o posvećenosti Grant Thorntona pružanju usluga visokog kvaliteta.

Izveštaj je pripremljen da pomogne našim klijenata, revizorskim komisijama, regulatorima, javnosti i drugim zainteresovanim stranama da nas bolje razumeju. Trudićemo se da saznamo šta vam je važno i to učiniti važnim za nas.

U našoj kancelariji u Beogradu zapošljavamo više od 30 ljudi koji su se obavezali da svakodnevno pružaju napredne usluge svojim klijentima. Posvećeni smo da nastavimo da pružamo usluge visokog kvaliteta i pomognemo našim zaposlenima, našim klijentima i zajednici da otključa svoje potencijale za rast.

Više možete saznati u našem najnovijem izveštaju.

Izveštaj o transparentnosti Grant Thornton International

Za više informacija pročitajte najnoviji izveštaj o transparentnosti Grant Thornton International.