Logo Desktop Logo Mobile

Politika bezbednosti informacija

Grant Thornton je specijalizovan za pružanje usluge računovodstva, revizije, finansijskog i poreskog savetovanja.

Namena politike bezbednosti informacija je da obezbedi i zaštiti informacije i imovinu Grant Thornton-a od svih pretnji, internih ili eksternih, slučajnih ili namernih kroz uspostavljanje, primenu, nadzor, preispitivanje, održavanje i poboljšanje sistema upravljanja bezbednosti informacija (ISMS).

Ovom Politikom bezbednosti informacija Grant Thornton obezbeđuje i garantuje:

 • da će informacije biti zaštićene od neovlašćenog pristupa;
 • da će osigurati poverljivost informacione imovine;
 • da će informacije biti raspoložive dostupne i upotrebljive za poslovne procese;
 • da informacije neće biti otkrivene neovlašćenim osobama bilo slučajnim ili namernim aktivnostima;
 • da će integritet informacija biti sačuvan kroz zaštitu od neovlašćene izmene;
 • da će biti omogućen pristup i izmena informacija ovlašćenim licima kada je to potrebno;
 • da će biti obezbeđena usaglašenost sa svim zakonskim, kontrolnim i tehničkim zahtevima;
 • da će primenjivati metodologiju procene rizika koja sadrži kriterijume za ocenu rizika po bezbednost informacija i predstavlja smernicu za definisanje i preispitivanje Sistema menadžmenta bezbednosti informacija;
 • da će biti pružena podrška ovoj Politici, od strane menadžmenta, kroz stalno planiranje i preispitivanje bezbednosti informacija u poslovnim procesima;
 • da će se obuka zaposlenih, iz domena zaštite i bezbednosti informacija, obavljati kroz sve organizacione delove preduzeća i
 • da će se svi incidenti u vezi bezbednosti informacija i sigurnog rukovanja informacijama biti razmatrani i istraženi.

Svi zaposleni, vlasnici informacione imovine su dužni pridržavati se zahteva navedenih u ovoj politici i odgovorni su za sve aktivnosti sa informacijama u toku životnog ciklusa, a koje su u njihovoj nadležnosti.

Svi zaposleni su odgovorni za implementaciju politike bezbednosti informacija i moraju da pruže podršku rukovodstvu koje je propisalo politiku i pravila.

Preuzmi

Politika bezbednosti informacija
Preuzmite PDF [ 356 KB ]