Logo Desktop Logo Mobile

Naša istorija

Tokom više od 100 godina naše istorije, pomogli smo dinamičnim organizacijama da ostvare svoje strateške ciljeve.

Globalna organizacija koju danas poznajemo datira još od 1904. godine kada je Thornton & Thornton osnovan u Oksfordu u Velikoj Britaniji. Dvadeset godina kasnije, sa druge strane Atlantika, viši računovođa Aleksandar Ričardson Grant je u svojoj 26. godini osnovao Alexander Grant & Co u Čikagu, SAD. Thornton & Thornton je pružao revizorske usluge širom sveta i pre Drugog svetskog rata.

Prve korake ka stvaranju globalne organizacije preduzeli smo 1979. godine kadu britanska i američka firma osnovale novu međunarodnu organizaciju. Sedam godina kasnije, 1986. godine, američka i britanska firma su promenile svoje ime u Grant Thornton, a 1997. godine otvoren je prvi međunarodni poslovni centar za upravljanje našim aktivnostima širom sveta.

Od samog početka naše firme članice imale su zajedničku obavezu – pružanje najboljih usluga u klasi klijentima. U narednih nekoliko decenija nastupio je globalni rast zamahom proširenja mreže, Globalni kada su nove članice iz više desetina zemalja postale deo međunarodne organizacije.

Grant Thornton u Srbiji

Grant Thornton u Srbiji je osnovan 1996. godine pod imenom BC Consulting, dok je revizorska firma Revizit osnovana 2000. godine u cilju pružanja usluga računovodstva i revizije. Obe firmu su 2004. godine postale dopisne članice Grant Thornton mreže, a u januaru 2010. godine i punopravne članice.

U poslednjih nekoliko godina rebrendirali smo svoj logo dodavanjem motoa – „An instinct for growth“.

Nakon više od 100 godina od kada je Thornton & Thornton otvorio svoja vrata u Oksfordu, danas smo globalna organizacija sa prihodom od 4,6 milijardi dolara.